Proverin tarina

Slogan Oivallusta johtajuuteen kertoo lyhyesti ja ytimekkäästi Proverin tarkoituksesta: ainutlaatuisuuden rakentamisesta & potentiaalin vapauttamisesta ja sitä kautta menestyksen luonnista. Palveluiden tavoitteena on löytää kunkin yksilön, tiimin ja organisaation vahvuudet ja hyödyntää niitä tavalla, joka auttaa Sinua olemaan tehtävässäsi vaikuttava, tyytyväinen ja menestynyt. Omana itsenä oleminen yhdistettynä tietoiseen otteeseen ja ymmärrykseen siitä, kuinka merkittävästi voimme omaan toimintaamme vaikuttaa – ja sitä kautta muiden – ovat johtajuuden ydintekijöitä. Asia, josta vastuunotto kuuluu meistä jokaiselle

Erityisesti jos toimit yrittäjänä, toimitusjohtajana, päällikkönä tai esimiehenä, johtajuus tekee sinusta inspiroivan ja aikaansaavan. Mitä paremmin osaat ennakoida, luoda strategista jännettä, rakentaa organisaatiota ja sen kulttuuria mielekkäällä tavalla, sitä tuloksempaa toimintanne on.

Matka nykyhetkeen on pitänyt sisällään monia ilon ja onnistumisen hetkiä mutta myös pettymyksiä ja muutaman henkilökohtaisen kriisin. Mutta kuten tiedät, ilman historiaa emme olisi tässä – se tekee meistä sen, mitä olemme tänä päivänä. Ja mikä hienointa, voimme vaikuttaa historiaamme. Voimme tehdä tulevaa todeksi sillä, mitä teemme juuri nyt!

*****

Prover syntyi lähes 20 vuotta sitten vuonna 2000. Kaikki lähti siitä, kun silloinen työkaverini ehdotti yhteisen yrityksen perustamista. Hän oli tutkinut markkinaa ja oli vakuuttunut siitä, ettei Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan alueella ollut riittävästi tarjolla rekrytointipalveluja. Olin silloin kolmikymppinen, eikä urasuunnitelmiini ollut koskaan kuulunut  sen enempää oman yrityksen perustaminen kuin bisneksessä mukana oleminen. Tarjottu vaihtoehto kuitenkin houkutti.

Muutaman viikon mietittyäni vastasin kyllä ja siitä se sitten lähti.

Alkujaan toteutimme pääosin rekrytointeja. Teimme haastatteluja ja soveltuvuuden arviointeja. Aika pian kävi kuitenkin ilmi, että enemmän tarvetta näytti olevan työyhteisöjen toimivuuden kehittämisessä. Päätimme laajentaa palvelujamme erilaisten tiimivalmennusten ja työnohjausten suuntaan.

Palvelutarjonnan lisäksi muutosta tapahtui myös Proverin sisällä.

Muut kaksi perustajaosakasta jäivät toiminnasta pois. Jatkoin ensin yksin ja myöhemmin muiden asiantuntijayrittäjien verkostossa. Kokeilin myös työnantajayrittäjänä toimimista muutaman vuoden 2007 – 2010, mutta valitettavasti siivet eivät riittäneet kantamaan vuoden 2008 jälkeisessä myllerryksessä. Samassa yhteydessä purkaantui myös asiantuntijaverkostomme. Päätin palata omilleni ja enemmän ”psykologijuurilleni” löytäen itseni työterveyspsykologin tehtävästä. Näin aukeni tärkeä kokemusnäkökulma, jonka myötä kiinnostukseni johtamista ja esimiestyötä kohtaan vain kasvoi.

Olin jo ennen työterveyden palveluntarjoajaksi ryhtymistä etsinyt uusia toimintamalleja ja löytänytkin uuden, inspiroivan menetelmän: business coachingin. Halusin kokeilla, miten hyvin coaching istuu työterveyteen ja ilokseni huomasin, että erittäin hyvin. Tekemäni strateginen linjaus – keskittyminen esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen työterveyden alla – ei sen sijaan toiminut. Koin, että työni painottui liiaksi ”korjaavaan työhön”, eikä tarpeelliseen ”ennaltaehkäisyyn”. Päätökseni kypsyi vuoden 2015 kevään mittaan, jolloin ilmoitin, ettei Prover tule enää jatkamaan työterveyden palveluntuottajana.

Otin uuden suunnan kohti johtamisen ja esimiestyön kehittämistä. Keskittyen erityisesti johtajuuden vahvistamiseen ja kasvun tukemiseen.

Nykyisellään Proverin asiakkaat ovat eri kokoisten organisaatioiden kasvuhaluisia ja -kykyisiä avainhenkilöitä, joille menestys merkitsee taloudellisen tuloksen lisäksi paljon muuta. He ovat yksilöitä, jotka ovat ymmärtäneet tulevaisuuden ennakoinnin, strategisen kyvykkyyden ja johtajuuden merkityksen. He ovat valmiita tunnistamaan kehittymistarpeensa mutta myös vahvuutensa. He ovat omalla ainutkertaisella tavallaan valmiita oppimaan uutta, kasvamaan ja uudistumaan. Yksin ja yhdessä oman tiimin ja organisaation kanssa.

Käytännössä yksittäiset toimeksiannot sisältävät yksilö- ja tiimicoachingia, esimies- ja tiimivalmennusta tai täsmennettyä muutosparrausta. Lisäksi käytettävissä on palvelutuotteita olemassa olevien verkostojen kautta.

Johtajille ja esimiehille suunnattuja täydennyskoulutuksia löytyy Levón- Instituutista, jossa olen vierailevana esimies- ja JOKA-koulutusten kouluttajana (www.univaasa.fi/levon) . Koulutukset ovat toteutettavissa myös organisaatio- tai yrityskohtaisesti.

Juuri nyt työn alla ovat digipalvelutuotteet, strategisen kyvykkyyden rakentaminen ja Googlessa kehitetyn Search Inside Yourself Leadership -johtajuusohjelman hyödyntäminen (www.siyli.org).

Ja matka jatkuu, kiitos Sinun!